Πς να βρω να προν;


Μπορετε να βρετε ποιο προν θλετε να αγορσετε με (3) τρπους:


  1. Αριστερ στη στλη με τις κατηγορες προντων, επιλγετε την κατηγορα που επιθυμετε, ανλογα με την μρκα του προντος ανλογα με τα btu (btu μονδα μτρησης της ψξης)

  2. Μπορετε να επιλγετε απευθεας τις μρκες που φανονται με το διακριτικ σμα τους, στε να περιηγηθετε στη γκμα των κλιματιστικν που προσφρει η κθε μρκα.

  3. Απ την επιλογ Αναζτηση στο αριστερ νω σημεο των σελδων, κνετε αναζτηση επιλγοντας ποιο κριτριο θλετε εσες τον κωδικ κποιου συγκεκριμνου προντος.

πειτα κνετε κλικ στο προν που θλετε να χετε παραπνω πληροφορες γι αυτ και παττε προσθκη στο καλθι που βρσκεται κτω απ κθε προν και αυτ μπανει αυτματα στο καλθι με την επιλογ σας.


Τι μπορ να κνω αν δεν βρσκω το προν που ψχνω;

Η γκμα των κλιματιστικν μηχανημτων εναι πολ μεγλη. τσι δεν μπορομε να χουμε σε ηλεκτρονικ πληση λα τα προντα.

Για ενημρωση σχετικ με το προν, απευθυνθετε στο τηλ.: 210-4836273-4 στο e-mail: spam bots, Javascript και νας πωλητς θα βρεθε να σας εξυπηρετσει και να σας λσει κθε απορα.


Τι εναι το καλθι αγορν;

Εναι τι ακριβς εναι το καλθι στα κανονικ καταστματα. Μπορετε με το κουμπ προσθκη στο καλθι, να τοποθετετε ποιο προν σας ενδιαφρει να αγορσετε, αλλ και να το αφαιρετε με το κουμπ διαγραφ. Αν τοποθετσετε να προν στο καλθι, δεν σημανει τι το χετε ψωνσει. Ακολουθε διαδικασα, που μας δνει τη δυναττητα να δομε πσο κοστζουν συνολικ, πσο κοστζει το καθνα ξεχωριστ, να προσθσουμε λλο να προν και λλο κ.τ.λ.

 

 

Τι εναι η ενεργειακ κλση των μονδων;


Η Ενεργειακ Κλση εναι η ταξινμηση των κλιματιστικν μονδων ανλογα με την κατανλωση ενργειας. Η κοινοτικ νομοθεσα επιβλλει λα τα να κλιματιστικ να χουν μια ετικτα με την «ενεργειακ σμανση» της συσκευς. Η ταξινμηση γνεται σε επτ διαφορετικς κατηγορες, A ως G, με την Α να δηλνει την πιο αποδοτικ μονδα και την G την λιγτερη αποδοτικ, που θα πρπει σε κθε περπτωση να αποφεγουμε να χρησιμοποιομε .


Συνθως ενδεκνυται η επιλογ ενεργειακ κλσης Α στω Β. Η επιλογ μιας κλιματιστικς μονδας με υψηλ ενεργειακ κλση συνθως εναι εξοπλισμνη με τεχνολογα κινητρων και συμπιεστν Inverter που εξασφαλζουν νεση και οικονομα λειτουργας.


Να σημειωθε τι η επιλογ μιας μονδας με υψηλ ενεργειακ απδοση Α+ και η χρση της τεχνολογας inverter μπορε να επιφρει εξοικονμηση λειτουργικο κστους ως και 50% σε σχση με μια συμβατικ μονδα σταθερν στροφν και Ενεργειακς Κλσης Β.


Το COP για τα οικιακ κλιματιστικ πρπει να εναι μεγαλτερο απ 3,4 και το EER μεγαλτερο απ 3.

Μη συμβιβαστετε με τποτα λιγτερο!

 

Τι σημανει ο ρος "INVERTER";

 

Η τεχνολογα inverter, ελγχει αναλογικ την ισχ του κλιματιστικο. Τροποποιντας την συχντητα του ρεματος τροφοδτησης την νστασ του, εξασφαλζεται η ομαλ γραμμικ μεταβολ της ταχτητας περιστροφς του συμπιεστ που εναι η «καρδι» του κλιματιστικο σας.

 

Η τεχνολογα inverter εναι ενσωματωμνη στην εξωτερικ μονδα. Η τεχνολογα inverter μπορε να συγκριθε με την τεχνολογα ενς αυτοκιντου: " σο περισστερο πατς το γκζι σου, τσο πιο γργορα πηγανεις."

 

Αυτ επιτρπει την εναρμνιση της ψυκτικς και της θερμικς ισχος με τις εκστοτε απαιτομενες πραγματικς συνθκες λειτουργας. ταν η θερμοκρασα του κλιματιζμενου χρου διαφρει κατ πολ απ την ρυθμισμνη θερμοκρασα, το κλιματιστικ λειτουργε με την μγιστη ισχ, εξασφαλζοντας την γργορη επτευξη της επιθυμητς θερμοκρασας.

 

Μλις επιτευχθε η επιθυμητ θερμοκρασα στον κλιματιζμενο χρο, ο συμπιεστς ρυθμζει με ακρβεια την ισχ για την διατρηση της επιθυμητς θερμοκρασας.

 

Πλεονεκτματα της τεχνολογας inverter:

* Επιτυγχνετε πολ ταχτερα στη επιθυμητ θερμοκρασα

* Ο χρνος ναρξης μεινεται κατ 1/3

* Εξοικονομετε ενργεια και χρμα: 30% μικρτερη κατανλωση ενργειας

* Αποφεγεται η επαναληπτικ λειτουργα του συμπιεστ, με λλα λγια δεν υπρχουν σημεα αιχμς τσης

* Το κστος κατανλωσης ενργειας μεινεται κατ 1/3 (σε σγκριση με κανονικς μονδες on/off)

* Δεν υπρχουν διακυμνσεις θερμοκρασας